Convenant

In 2019 ondertekende 51 partijen het Muziekakkoord Drenthe. Zij spraken af dat zij zich zouden inspannen voor structureel en goed muziekonderwijs aan de ruim 40.000 kinderen basisschoolleerlingen in Drenthe. 

Het convenant geeft de actieplannen weer hoe muziekonderwijs een plaats in het lesprogramma van de scholen moet krijgen. De ondertekening van het convenant was de start van een intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen. Eén van die partijen is de stichting Méér Muziek in de Klas. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting en was aanwezig bij de ondertekening van het Muziekakkoord.

  • Muziekakkoord Drenthe - convenant