Eén jaar Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen

Eén jaar na de start van Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen laten we met een digitale krant zien wat er allemaal georganiseerd is op het gebied van muziekonderwijs. Laat je inspireren door de artikelen, foto's en video's! 
Vorig jaar is op 14 november het convenant ondertekend door elf partijen. Zij maken zich sterk voor structureel muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool in de stad Groningen.

Lees verder ...

Kwaliteit cultuureducatie Groningen groeit!

Er is een stijgende lijn in de kwaliteit van de cultuureducatie in het primair onderwijs in Groningen.
De sterkste groei, sinds de vorige meting in 2016, is te zien bij de rol die scholen spelen in hun cultuurnetwerk. Zeker 95% van de scholen geeft aan dat zij een actieve rol hebben binnen het cultuureducatienetwerk in hun regio en in contacten met de culturele omgeving. 
Daarnaast hebben ook steeds meer scholen een vastgelegde visie voor cultuuronderwijs en worden leerkrachten deskundiger. 

Onderwijscongres 'Ik wil Kunst'

Op woensdag 28 november 2018 organiseren de kunstencentra en K&C, samen Compenta, het onderwijscongres 'Ik wil Kunst'. Dit congres is voor ICC'ers, leerkrachten, directies en bovenschoolse managers.

Programma 
16.00 uur: Opening symposium congres (Inloop vanaf 15.30 uur) 
16.15 uur: Workshopsronde
17.10 uur: Keynote spreker Wim van Bokhorst
18.10 uur: Smakelijk eten
19.30 uur: Keynote spreker Claire Boonstra
21.00 uur: Afsluiting

Workshops
Bij binnenkomst kiest de deelnemer 1 van de 3 workshops.

Creatieve vouchers voor MKB

MKB'ers die samen gaan werken met de creatieve industrie om vernieuwingen in hun bedrijf te realiseren kunnen vanaf nu een financiële bijdrage krijgen van de provincie Groningen. 
Met de regeling Creatieve Vouchers Groningen draagt de provincie Groningen 50% bij aan een investering met een maximum van 5.000 euro.
De provincie Groningen wil met deze nieuwe regeling de samenwerking tussen het Groningse MKB en de creatieve industrie stimuleren.

Gezocht: kandidaten voor Talentprijs Cultuur

Wij zijn weer op zoek naar kandidaten voor de Drentse Talentprijs Cultuur.
Wil je een kandidaat voordragen stuur dan een mail naar helma@kunstencultuur.nl
De Drentse Talentprijs Cultuur wordt jaarlijks door K&C uitgereikt. De prijs is voor talenten op het gebied van muziek, theater, dans of bijvoorbeeld beeldende kunst die een bijzondere prestatie hebben geleverd en de potentie hebben zich verder te ontwikkelen en door te groeien naar een nationaal podium.

Onderzoek naar talentontwikkeling in Drenthe

Hoe staat het met de talentontwikkeling en begeleiding van jong talent op het gebied van cultuur in de provincie Drenthe?
Is er genoeg aanbod?
Vallen er gaten in het begeleidingstraject van beginner tot professional?
Anoek Houben van de Rijksuniversiteit Groningen doet hier in opdracht van Stichting Kunst & Cultuur en de provincie Drenthe onderzoek naar.
Amateur- en professionele kunstenaars worden in november 2018 gevraagd om mee te doen aan het onderzoek.

Symfonica in D

Jonge muzikanten en zangers uit heel Drenthe komen zaterdag 3 november samen in theater De tamboer in Hoogeveen voor het grootse pop-up jeugdorkest en jeugdkoor van Drenthe.
De muzikanten en zangers oefenen de hele dag op een aantal muziekstukken en liedjes. Het resultaat wordt om 16.00 uur aan het publiek gepresenteerd.
Verrassende gast in het programma is de jonge Hoogeveense rapper Lucia van Scala Urban Arts. Symfonica in D laat hiermee zien en horen dat eigentijdse muziek goed samengaat met klassieke muziek.

Preview Hit the North

De jonge singer-songwriters Mary Confurius, Nadua en Daisy staan vrijdag 23 november 2018 op het kleine podium van K&C. Het optreden is onderdeel van de tentoonstelling "Van SKIK tot Sorry John" waarin K&C laat zien op welke wijze zij al 25 jaar ondersteuning geeft aan popmuzikanten in Drenthe.
De singer-songwriters zijn in september geselecteerd voor het talentontwikkelingstraject Hit the North en spelen elk 15 minuten.

Inloop: 16.00 uur
Aanvang: 16.30 uur
Toegang: gratis
K&C is gevestigd aan de Dr. Nassaulaan 5 in Assen. 

Wat klinkt daar in de klas

Op woensdagmiddag 14 november 2018 van 15:00 – 18:00 uur vindt in Groningen-stad het congres 'Wat klinkt daar in de klas' plaats. Jij kunt als leerkracht in de stad Groningen gratis deelnemen en diverse workshops volgen.

Talloze praktische handvatten helpen jou om met muziek in jouw klas aan de slag te gaan. Leer bijvoorbeeld boomwhackers te gebruiken tijdens de muziekles, leer je stem beter te gebruiken of woon een lezing bij over het combineren van taal en rekenen met muziek.

Pagina's

Abonneren op Kunst & Cultuur RSS