• Werkbeurzen cultuurtalenten

Werkbeurzen voor cultuurtalenten

Categorie: 
Kunstbeoefening

Er komen meer werkbeurzen voor cultuurtalenten. Zowel voor kort afgestudeerden, als voor bewezen talentvolle kunstenaars. 
Bovendien krijgt meer Nederlands talent de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een internationale mentor. 
Deze uitbreidingen zijn mogelijk door een investering van in totaal 10 miljoen euro voor cultuurtalenten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Werkbeurzen

Door de investering krijgen voortaan structureel zo'n 75 talenten de beurs. Voorheen waren dat er 50. De beurs is voor talenten over de volledige werkbreedte van de beeldende kunst: van teken-, schilder- en grafische kunsten tot fotografie en kunst in de openbare ruimte. Zij krijgen eenmalig 19.000 euro.

Internationale meester-gezel
Voor de 'meester-gezelregeling', waar Nederlandse talenten gekoppeld worden aan een buitenlandse kunstenaar, komen 8 tot 10 plekken per jaar. 

Graffiti, hiphop en streetdance
Daarnaast krijgen ook zo'n 25 ervaren urban arts talenten een ontwikkeltraject. Zij blinken bijvoorbeeld uit in graffiti, hiphop en streetdance. 

Cultuurfondsen
De 10 miljoen euro voor talentontwikkeling wordt verdeeld via de Rijkscultuurfondsen.
Zie hiervoor op de website van de rijksoverheid.