• Talentontwikkeling

Wat gaat er goed, wat kan beter?

Categorie: 
Kunstbeoefening

Hoe staat het met de talentontwikkeling en begeleiding van jong cultureel talent in de provincie Drenthe? 
Zijn er genoeg cursussen en workshops op het gebied van popmuziek, klassieke muziek, beeldende kunst, theater, dans en film en media? 
Vallen er gaten in het begeleidingstraject van beginner tot professional? 

Anoek Houben van de Rijksuniversiteit Groningen doet hier in opdracht van K&C en de provincie Drenthe onderzoek naar. 
Amateur- en professionele kunstenaars worden in november 2018 gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. 
Het doel van het onderzoek is zicht krijgen op het talentontwikkelingsaanbod van culturele organisaties in Drenthe en de mate waarin hier gebruik van gemaakt wordt. 

Het hele traject van de eerste kennismaking met cultuur tot aan professionalisering wordt in kaart gebracht. Als er gaten in het aanbod zijn worden deze opgespoord en benoemd. 
Om de benodigde gegevens te verzamelen heeft de onderzoeker vragenlijsten ontwikkeld die verspreid worden onder aanbieders, kunstenaars, cursisten en ouders van cursisten. Ook worden gesprekken met deze doelgroepen gevoerd, waardoor de behoeftes die zij hebben en eventuele problemen die zij ervaren duidelijk worden. Op basis van de uitkomsten willen provincie en K&C inspelen op de wensen en behoeftes van amateur- en professionele kunstenaars.

De resultaten worden februari 2019 gepresenteerd.