• Vrijwilligersdag Koester Drenthe

Vrijwilligersdag Koester Drenthe

Categorie: 
Kunstbeoefening

Met regelmaat vinden in Drenthe kunstactiviteiten plaats in de natuur of op erfgoedlocaties. Drenthe weet zich hiermee meer en meer te onderscheiden ten opzichte van de rest van Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de beeldenmanifestatie Into Nature, Festival der Aa in Schipborg of Folly Art in Norg. Bij alle activiteiten zijn vrijwilligers betrokken uit de erfgoed-, kunst- en natuursector.

Op donderdag 29 oktober 2020 organiseren Het Drentse Landschap, Huus van de Taol, Drents Historische Vereniging en K&C, speciaal voor die vrijwilligers Koester Drenthe.
Een inspiratiemiddag met workshops en een kennismaking met elkaars werkgebied. Dankzij de locatie in Donderen kunnen er 100 vrijwilligers deelnemen aan het programma. Aanmelden kan tot 8 oktober via het formulier. 

Op het gebied van natuur, kunst en erfgoed liggen in Drenthe veel onderscheidingsmogelijkheden. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. De groepen kennen elkaar echter niet of onvoldoende en daar willen Het Drentse Landschap, Huus van de Taol, Drents Historische Vereniging en K&C verandering in brengen. Kunst kan bijdragen aan respect voor de natuur en de historische locaties en omgekeerd kan en locatie een inspiratiebron of voedingsbodem zijn voor een kunstproject. 

Locatie en sprekers

De vrijwilligersdag Koester Drenthe vindt plaats op Donderboerkampen, het voormalig munitiedepot in Donderen. Sprekers zijn onder andere landschapshistoricus Jori Wolf van Staatsbosbeheer en schrijver Jan van Ginkel. Deelnemers betalen een tientje en kunnen dan een lezing bijwonen en twee workshops volgen. Ook ontvangen alle deelnemers het boek Snuustern in Drenthe's natuur en cultuur van Jan van Ginkel.
De dag duurt van 13.00-17.00 uur. 
Op het programma staat de lezing: Een koffer vol erfgoed in onze Nederlandse natuur, door Jori Wolf. 
Zij legt in haar lezing de relatie tussen natuur en cultuur, de positie van de mens ten opzichte van de natuur en hoe je de verschillende belangen bij elkaar krijgt.

Ook kunnen de bezoekers kiezen uit twee van de zes workshops: 

 • Workshop 1: Goed gastheerschap, door: Renée Dito
  Eén van de voorwaarden voor een mooie beleving van het prachtige Drenthe is dat bezoekers en bewoners onze gastvrijheid voelen.
 • Workshop 2: Drentse veldnamen verklaren, door: Harm Jan Lesschen
  Veldnamen geven vaak interessante informatie over de ligging en gesteldheid van akkers, weilanden en andere stukken grond. In deze workshop gaan de deelnemers Drentse veldnamen ontleden.
 • Workshop 3: De nieuwe vrijwilliger, door: Pieter Rozema en John Tetteroo
  Vrijwilligers vervullen cruciale rollen in maatschappelijke organisaties. De wereld van vrijwilligers verandert echter snel. Tijdens deze workshop worden de ontwikkelingen besproken.
 • Workshop 4: Adders & heivlinders, Onderzoek & beheer, door: Dick van Dorp
  Op het Hijkerveld doen vrijwilligers onderzoek naar reptielen met het doel populaties weer bij elkaar te brengen via verbindingszones. 
 • Workshop 5: Kijken door andermans ogen, door: PeerGrouP
  Bij het maken en spelen van theater op locatie heb je te maken met verschillende belangen. Het kan gebeuren dat het gezelschap, omwonenden en overheden niet direct hetzelfde doel voor ogen hebben. Hoe bouw je aan draagvlak en kun je conflicten voorkomen of in goede banen leiden?
 • Workshop 6: 'De' vrijwilliger bestaat niet, door: Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens
  Waar vrijwilligers vroeger een levenslange band aangingen met het doel waarvoor zij werkten, worden zij nu gezien als 'shoppers', die zich voor korte tijd aan doelen verbinden. De invulling van hun vrijwilligerswerk is persoonlijker geworden. Zij dagen de deelnemers uit om scenario's te bedenken hoe zij vanuit hun persoonlijke fascinaties kunstwerken onder de aandacht kunnen brengen.

Voor het volledige programma kun je kijken op de pdf.