• Koester Drenthe
  • Koester Drenthe
  • Koester Drenthe

Vrijwilligersdag Koester Drenthe

Categorie: 
Kunstbeoefening

Met regelmaat vinden er in Drenthe kunstactiviteiten plaats in de natuur of op erfgoedlocaties. Drenthe weet zich hiermee meer en meer te onderscheiden ten opzichte van de rest van Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de beeldenmanifestatie Into Nature, Festival der Aa in Schipborg of Folly Art in Norg. Bij alle activiteiten zijn vrijwilligers betrokken uit de erfgoed-, kunst-, cultuur- en/of natuursector.
Op donderdag 29 oktober 2020 organiseren Het Drentse Landschap, Huus van de Taol, Drents Historische Vereniging en K&C, speciaal voor hen de inspiratiedag Koester Drenthe.
Een middag met leuke workshops en een kennismaking met elkaars werkgebied. 

Welke kansen en samenwerkingsmogelijkheden zijn er op het gebied van natuur, kunst en erfgoed? En welke rol heeft de vrijwilliger hierin? Welke mooie cross-over voorbeelden kennen we en wat kunnen we ervan leren? Hoe kan kunst bijdragen aan respect voor de natuurlijke omgeving waar het plaats vindt?
Deze en meer vragen worden 29 oktober besproken. 

Locatie en sprekers
De middag vindt plaats op Donderboerkampen, het voormalig munitiedepot in Donderen. Sprekers zijn o.a. landschapshistoricus Jori Wolf van Staatsbosbeheer en schrijver Jan van Ginkel over zijn boek Snuuster met, natuur, kunst en erfgoed in Drenthe (werktitel). 

Aanmelden
Als je aanwezig wilt zijn op deze dag dan kun je je nu alvast aanmelden door een mail te sturen naar Hester Witteveen.