• Leergemeenschappen cultuureducatie

Voldoende Leergemeenschappen Cultuureducatie

Categorie: 
Onderwijs

In de provincie Groningen en Drenthe zijn diverse Leergemeenschappen Cultuureducatie opgestart. In Drenthe gaan zeven leergemeenschappen aan de slag met nieuwe vormen van cultuureducatie en in Groningen twaalf. Daarmee hebben wij onze doelstelling gehaald.

In een leergemeenschap werken spelers uit het culturele veld en het onderwijs samen met als ambitie het cultuuronderwijs in het voordeel van de leerling te ontwikkelen. Zij delen kennis en expertise, formuleren een gezamenlijke ontwikkeldoelstelling en werken samen om verbeteringen door te voeren. Het accent ligt op het uitwisselen van expertise en de uitkomst staat vooraf niet vast. Zo onderzoekt een leergemeenschap in Groningen hoe je vakoverstijgend kunt werken met Nederlands, poëzie en druktechnieken om leerlingen te helpen bij de taalontwikkeling. In Drenthe richt een leergemeenschap zich op proces- en kindgericht werken in de beeldende vakken.
De samenwerkingen worden ondersteund vanuit de provinciale regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Stichting Kunst & Cultuur ondersteunt in Groningen de leergemeenschappen in samenwerking met de Hanzehogeschool, lectoraat Kunst & Samenleving. In Drenthe wordt daarnaast samengewerkt met de partners van Compenta.

Wachtlijst
Ben je geïnteresseerd om in de toekomst een samenwerking tussen onderwijs en cultureel veld in de vorm van een leergemeenschap te starten? Laat het ons dan weten. Zo kunnen we je sneller informeren zodra er nieuwe mogelijkheden zijn. Of schrijf je via deze link in voor de Mailchimp nieuwsbrief Primair Onderwijs van K&C. 

Op de websites van CMK Groningen en Compenta kun je meer lezen over de leergemeenschappen.