• Visie Verbinding Verbeelding
  • Embedded thumbnail for Visie, Verbinding, Verbeelding

Visie, Verbinding, Verbeelding

Categorie: 
Onderwijs

Vijf schoolleiders uit Groningen en Drenthe hebben vorig schooljaar deelgenomen aan de pilot van het professionaliseringstraject Visie, Verbinding, Verbeelding. Dit traject, georganiseerd door K&C en Hanny van Schijndel van de schoolleidersopleiding van NHL Stenden, coacht schooldirecteuren en bestuurders bij de ontwikkeling van een integrale visie op cultuuronderwijs. 

Benieuwd wat dit inhoudt? Bekijk in de slider hiernaast of op YouTube de video-impressie, gemaakt door Sije Kingma. Schoolleiders Bea de Vries, Tietia van Houten, Annemarie Beukema-Kars, Arianne Wijninga en Els Stoepker vertellen over hun ervaringen met het traject en hun plannen voor het cultuuronderwijs.

De video wordt op dinsdagavond 10 september 2019 op de Michaelschool in Groningen vertoond aan een select publiek (schoolleiders, ICC'ers, ouders, genodigden). Hoogleraar kunst en cognitie Barend van Heusden geeft dan een korte lezing. Wil je hierbij aanwezig zijn, neem contact op met Marieke Satter

Dit schooljaar is een nieuwe groep van zeven schoolleiders gestart met het traject. Ook zij maken zich sterk voor duurzaam en hoogwaardig cultuuronderwijs voor hun leerlingen. Klik hier voor meer informatie.