• Verenigingsmonitor 2021

Verenigingsmonitor 2021

Categorie: 
Kunstbeoefening

Hoe gaat het met jouw vereniging of stichting in deze coronatijd? Muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs, dansverenigingen en schilderclubs vragen wij de VerenigingsMonitor 2021 in te vullen om daar zicht op te krijgen. Deze kennis delen wij onder andere met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere partijen die de sector (kunnen) steunen. 
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft de VerenigingsMonitor samengesteld. In 2018 vond een soortgelijk onderzoek plaats. Met meer kennis kunnen overheden, koepels en ondersteunende instellingen hun beleid beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften. Om zo de verenigingen en stichtingen te versterken. Dit jaar help je bovendien mee aan het inzichtelijk maken van de gevolgen van de corona-pandemie voor het verenigingsleven. 

Vul de vragenlijst in via https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

We invullen kan tot maandag 22 maart 2021 en kost ongeveer 20 minuten.
Je kunt meedoen als je... 

  1. bestuurder bent van een vereniging of stichting;
  2. de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
  3. de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het 'zelf maken' van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto's maken, schrijven, etc. 

Alvast bedankt voor je deelname!