• Leergemeenschappen

Update Leergemeenschappen Cultuureducatie

Categorie: 
Onderwijs

In 2017 is in Groningen en Drenthe gestart met Leergemeenschappen Cultuureducatie. In een leergemeenschap werken spelers uit het culturele veld en het onderwijs samen met als ambitie het cultuuronderwijs in het voordeel van de leerling te ontwikkelen. Zij delen kennis en expertise, formuleren een gezamenlijke ontwikkeldoelstelling en werken samen om verbeteringen door te voeren. Zo wordt in een leergemeenschap in Groningen onderzocht hoe je vakoverstijgend kunt werken met Nederlands, poëzie en druktechnieken om leerlingen te helpen bij de taalontwikkeling. In Drenthe richt een leergemeenschap zich op proces- en kindgericht werken in de beeldende vakken. 

Stichting Kunst & Cultuur ondersteunt de leergemeenschappen in samenwerking met de Hanzehogeschool, lectoraat Kunst & Samenleving en in Drenthe wordt daarnaast samengewerkt met de partners van Compenta. In juli van dit jaar zijn in Groningen negen leergemeenschappen gestart. Het doel is om tot 2020 achttien leergemeenschappen te ondersteunen. Er is dus nog ruimte voor nieuwe initiatieven! In Drenthe is het doel om tot 2020 zes tot acht leergemeenschappen te ondersteunen. Waarschijnlijk wordt dit doel dit schooljaar al bereikt. 

Heb je interesse om een leergemeenschap op te zetten of wil je meer informatie? Kijk dan voor Groningen op de website van CMK Groningen en voor Drenthe op de website van Compenta of neem contact op met Jeffrey Deelman voor een gesprek.