Scholen voor proeftuinen Filmhub Noord gezocht

Categorie: 
Onderwijs

We zijn in het kader van Filmhub Noord op zoek naar leerkrachten en docenten die meer willen doen met filmeducatie. Zowel in Groningen als in Drenthe. Doe je mee? Dan ga je samen met een filmmaker in een proeftuin met je leerlingen aan de slag. Je ontmoet andere scholen en je werkt mee aan het verankeren van filmeducatie in het onderwijs.

Proeftuin Groningen
Vanuit de vraag van jouw school komt de filmmaker een aantal keren in de klas om het werken met animatie een impuls te geven. Naast de activiteiten op school zijn er in Groningen vijf centrale bijeenkomsten met alle leerkrachten/docenten en makers. Die bijeenkomsten zijn bedoeld ter informatie, inspiratie, verdieping, reflectie en afsluiting van de proeftuin. In Groningen zijn we op zoek naar vier scholen in het primair onderwijs. Aan de proeftuin zijn geen kosten verbonden. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We streven naar een regionale spreiding.

Proeftuin Drenthe
In Drenthe heeft de proeftuin als focus het thema identiteit. Het is een breed thema dat naar jouw behoefte of die van je school specifiek gemaakt kan worden. Naast de activiteiten op school zijn er in Drenthe drie online centrale bijeenkomsten met alle leerkrachten/docenten en makers. Die bijeenkomsten zijn bedoeld ter informatie, inspiratie, verdieping, reflectie en afsluiting van de proeftuin. In Drenthe zoeken we in totaal vijf scholen, verdeeld over primair en voortgezet onderwijs. Aan de proeftuin zijn geen kosten verbonden. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We streven naar een regionale spreiding.

Filmhub Noord
Kinderen en jongeren groeien op in een beeldcultuur. Ze kijken films, maken vlogs en communiceren via Snapchat. Leren over en met beeldtaal is in deze tijd dan ook enorm belangrijk. De proeftuin is onderdeel van Filmhub Noord. Hier wordt onderzocht hoe filmeducatie een plek kan krijgen in het onderwijs. School en filmmaker trekken samen op en worden ondersteund door Filmhub Noord.

Praktische informatie
Periode: november '22 tot juni '23
Centrale bijeenkomsten:
In Groningen op de donderdagen 17 november, 12 januari, 9 maart, 11 mei, 15 juni van 15.00 - 17.00 uur bij Forum, Nieuwe Markt 1, Groningen.
In Drenthe zijn de bijeenkomsten online op de donderdagen 10 november 2022, 2 februari en 30 maart 2023 van 16.00-17.00 uur.
Kosten: Voor de uitvoering van de activiteiten die horen bij de proeftuin is budget beschikbaar vanuit Filmhub Noord. Er zijn voor jouw school geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

  • Wil je meer doen met animatie in de klas? Meld je dan aan via het aanmeldformulier voor jouw provincie.
  • Voor 15 september '22 hoor je of jouw deelname definitief is.
  • Deelname aan de proeftuin betekent ook dat je aanwezig kunt zijn bij de centrale bijeenkomsten.
  • Scholen die bij de proeftuin '20-'21 of '21-'22 waren betrokken, kunnen helaas niet nog een keer deelnemen aan een proeftuin.

Aanmeldformulier Groningen

Aanmeldformulier Drenthe