• Cultuureducatie met Kwaliteit

Resultaten Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe

Categorie: 
Onderwijs

De afgelopen acht jaar is er in Drenthe hard gewerkt om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te vergroten. Uit een evaluatie van de Rijksuniversiteit Groningen lijkt dit grotendeels gelukt te zijn, ook al is er nog steeds werk aan de winkel. 
Scholen, overheden en Stichting Compenta werken in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit aan goede cultuureducatie voor elk kind, ongeacht woonplaats, achtergrond en culturele omgeving.
In Drenthe participeren 247 scholen in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat is 94% van alle scholen. De provincie Drenthe is daarmee koploper in Nederland. 

Op de scholen is flink ingezet op een viertal onderdelen: 

  • Deskundigheid van leerkrachten
  • Visie
  • Doorlopende leerlijn
  • Netwerk

Door middel van het evaluatie-instrument EVI is door de Rijksuniversiteit gemeten hoe het gemiddeld met deze onderdelen in Drenthe staat. Doordat we in Drenthe werken met scenario's kunnen we stellen dat het gemiddelde scenario op 2.6 ligt op een schaal van 4. 

Cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van kinderen tot kritische volwassenen. Het leren over de kunstdisciplines, het cultureel erfgoed en de media(kunst) zijn nodig voor de brede vorming. Leerlingen doen in het cultuuronderwijs kennis op, leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur. Daarnaast werken ze aan hun culturele competenties en ontdekken hun talenten. 

Deskundigheid van de leerkrachten (gemiddeld scenario 2.5)
De scholen in Drenthe investeren in de deskundigheid van het team, in activiteiten, lessen, projecten en leerlijnen. Het belang van cultuuronderwijs en de noodzakelijke kwalificaties van leerkrachten worden onderkend. 86% van de scholen heeft een Interne Cultuurcoördinator benoemd. 

Visie (gemiddeld scenario 2.7)
Steeds meer scholen denken over wat hun leerlingen aan culturele bagage moeten hebben als ze de school verlaten. Een enorme winst t.o.v. acht jaar geleden. 

Doorlopende leerlijn (gemiddeld scenario 2.4)
Een diverser en professioneler programma van groep 1 t/m 8. Dat is de opbrengst van Cultuureducatie met Kwaliteit. De culturele activiteiten bouwen voort op de activiteiten in het schooljaar ervoor, waardoor leerlingen hun competenties, net als bij rekenen, steeds verbeteren. 

Netwerk (gemiddeld scenario 2.0)
Scholen werken steeds vaker samen met kunstenaars en culturele organisaties in de buurt van de school. Deze culturele partners ontwikkelen ook steeds vaker culturele projecten voor de specifieke school. 

Meer informatie via de website van Compenta.