• Creatieve Vouchers
  • Embedded thumbnail for Regeling Creatieve Vouchers gaat door

Regeling Creatieve Vouchers gaat door

Categorie: 
Kunstbeoefening

De cultuursector in Groningen kan dit jaar opnieuw een beroep doen op een steun- en stimuleringspakket van de provincie. Het stimuleringspakket bestaat uit 4 regelingen, waaronder de voortzetting van de regeling 'Creatieve Vouchers' die wij mogen uitvoeren. Deze regeling stimuleert de samenwerking tussen creatieve zzp'ers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij de ontwikkeling of innovatie van een product, dienst of de organisatie. Aanvragen kan weer. Kijk op de pagina Creatieve Vouchers voor meer informatie. 

1,3 miljoen euro coronasteun voor culturele sector Groningen
Culturele en creatieve zelfstandigen kunnen een beroep doen op het stimuleringspakket zzp'ers van de provincie. Zij kunnen subsidie krijgen voor bijscholing en opdrachten, en bij het opzetten van nieuwe cultuurprojecten. Ook is er een schadepakket voor gesubsidieerde culturele instellingen om tekorten aan te vullen. De provincie Groningen heeft ruim €1.3 miljoen beschikbaar gesteld.
Zelfstandigen worden volgens de provincie zwaar getroffen door de crisis. Het aantal opdrachten neemt af en zzp'ers komen vaak niet in aanmerking voor steunmaatregelen van het Rijk. Het stimuleringspakket van € 955.000 is bedoeld voor culturele en creatieve zzp'ers en is een voortzetting van bestaande steun- en stimuleringsmaatregelen uit 2021. Het bestaande pakket is uitgebreid met een creatieve voucherregeling en een Snelloket.

Het stimuleringspakket kent vier regelingen
* Het Pluspakket Incidentenbudget: een regeling voor meer opdrachten aan Groningse zzp'ers in de professionele culturele sector.
* De Groninger aanvulling op de landelijke Permanente Professionele Ontwikkeling: bedoeld voor coaching, scholing of cursus om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de cultuursector.
* Het Snelloket: een regeling voor Groninger podiumkunstenaars, makers en zzp'ers om in coronatijd kleine projecten voor publiek uit te voeren die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Het loket gaat dit voorjaar open en loopt net als de bovenstaande regelingen via Kunstraad Groningen.
* De voucherregeling: een regeling voor Groningse creatieve zzp'ers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf voor samenwerking bij de ontwikkeling of innovatie van een product, dienst of de organisatie via K&C