• Projectsubsidie cultuur Borger-Odoorn

Projectsubsidie cultuur Borger-Odoorn

Categorie: 
Kunstbeoefening

Cultuurmakers kunnen tot 1 juni 2021 een projectsubsidie van max. € 2.500 aanvragen bij de gemeente Borger-Odoorn. Deze subsidie is specifiek bedoeld voor culturele projecten ter bestrijding van eenzaamheid tijdens corona. Het college van Burgemeester en wethouders heeft hiervoor € 25.000 gereserveerd. Dit bedrag is onderdeel van de € 77.000 extra steunsubsidie voor de lokale culturele sector.

Met name jongeren en (kwetsbare) ouderen hebben te kampen met gevoelens van eenzaamheid en depressie als gevolg van corona. "We vinden het belangrijk hier aandacht aan te schenken", zegt wethouder Albert Trip. "Daarom willen we investeren in culturele initiatieven ter bevordering van het geestelijk welzijn van jong en oud."
Onder begeleiding van onze cultuurcoach Erik de Vries zullen leden van de jongerenraad en de Adviesraad Sociaal Domein beoordelen welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen. "We gaan vooral kijken of het initiatief realistisch en kansrijk is. Het beoogde effect, eenzaamheid verminderen, moet natuurlijk wel meer dan aannemelijk zijn", aldus Trip.

De gemeente evalueert in het najaar de resultaten. Organisaties kunnen tot 1 juni a.s. een gemotiveerde aanvraag indienen om voor deze projectsubsidie in aanmerking te komen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Zodra het plafond van € 25.000 bereikt is, wordt er een stop afgekondigd.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie staan vermeld op de website www.borger-odoorn.nl/coronavirus