• Podium Platteland
  • Podium Platteland

Podium Platteland

Categorie: 
Kunstbeoefening

Initiatiefnemers van cultuurprojecten die de leefbaarheid in Drenthe vergroten kunnen kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van de subsidieregeling 'Podium Platteland 2.0'. De provincie wil kunstprojecten stimuleren die zich richten op maatschappelijke thema's zoals eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2024. Makers kunnen hun ideeën via de website Podium Platteland indienen. Financiële ondersteuning kan worden aangevraagd vanaf 1000 euro tot maximaal 45.000 euro. Er is totaal 330.000 euro beschikbaar. 

Sinds 2012 werken kunstenaars in de culturele programma's 'Kreatief met Krimp' en 'Podium Platteland' aan bijzondere kunstprojecten op ongewone locaties. Vanaf 2021 ligt de focus van de nieuwe regeling nog meer op maatschappelijke thema's en stimuleert de provincie Drenthe samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en cultuurmakers. 

Voorbeeldprojecten
De afgelopen jaren zijn er in Drenthe veel projecten geweest waarin cultuur en het sociale domein samenkwamen. Bijvoorbeeld de prijswinnende film 'Anders' door Reinout Hellenthal, waarin een verrassend verhaal over genderidentiteit internationaal op het witte doek verscheen. Of de theatervoorstelling 'Moederliefde' over alleenstaande moeders door Loods13. In deze voorstelling deden mensen mee die niet eerder op een podium stonden. Dit gaf hen zelfvertrouwen én het publiek een inkijkje in de problematiek van schulden en armoede. Met de nieuwe regeling kunnen soortgelijke grote projecten een aanvraag doen, maar er is ook ruimte voor kleinschalige en lokale initiatieven. 

Aanvragen
Cultuurmakers en maatschappelijke organisaties kunnen zich aanmelden via

www.podiumplatteland.nl

Medewerkers van de provincie en Kunst & Cultuur gaan graag in gesprek met organisaties om hun idee verder vorm te geven.