• Manifest Cultuur verbindt, verrijkt en vermaakt

Oproep aan politiek Groningen

Cultuur verbindt, verrijkt en vermaakt. Onder deze titel hebben Biblionet, Vrijdag, Groningen, Erfgoedpartners, K&C en Centrum Groninger Taal en Cultuur een tekst over het belang van kunst en cultuur geschreven die gemeentelijke politieke partijen kunnen gebruiken bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma. Als samenwerkingsorganisaties hopen wij dat politici geïnspireerd worden door ons pamflet en het belang van kunst en cultuur voor een sterke en vitale samenleving gaan zien. Zowel economisch en maatschappelijk als vanuit onderwijskundig en gezondheidsperspectief is de cultuursector van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn in de gemeenten van de provincie Groningen. 

Onder de kop 'Herwaardering', beschrijven we de rol van kunst en cultuur voor de samenleving en onder 'De sociale waarde van cultuur' laten we zien dat bewoners dankzij kunst en cultuur een verbinding te maken met hun omgeving, elkaar leren kennen en kleur geven aan het leven. 

De opvoedkundige waarde van cultuur haakt in op de waarde van cultuuronderwijs en onder 'De maatschappelijke waarde van cultuur' onderbouwen we dat een bezoek aan museum of cultureel evenement doorgaans gepaard gaat met bestedingen in de horeca, gebruik van het OV en winkelen. Eerder onderzoek van de Boekmanstichting toont aan dat elke euro die in kunst en cultuur wordt geïnvesteerd met 2.5 kan worden vermenigvuldigd. 

Aanbevelingen
K&C doet ook nog een aantal aanbevelingen aan de politiek.
Zo zouden gemeenten kunnen 

  • investeren in de brede regeling combinatiefunctionarissen;
  • het onderwijs kunnen stimuleren om professionele kunstvakdocenten in te zetten;
  • de fair practice code kunnen toepassen in het subsidiebeleid zodat zzp'ers fatsoenlijk betaald worden. 

De pamfletten aan de politiek vind je hieronder als pdf.