• Onderzoek Talentontwikkeling

Onderzoek Talentontwikkeling

Categorie: 
Kunstbeoefening

Gedeputeerde Cees Bijl kreeg maandag 9 april de resultaten overhandigd van het onderzoek naar Talentontwikkeling in de provincie Drenthe. 
Anoek Houben, masterstudent aan de Universiteit Groningen, laat in haar onderzoek zien wat de stand van zaken is in de verschillende disciplines en doet een aantal aanbevelingen.
Eén van de resultaten in haar onderzoek is dat er nog veel mogelijkheden tot talentontwikkeling onbenut blijven, terwijl er wel behoefte is aan scholing en kennis in de provincie Drenthe.
Het onderzoek naar Talentontwikkeling laat binnen de verschillende disciplines zien hoe op dit moment de leerlijnen talentontwikkeling eruit zien, waardoor talenten zich kunnen ontwikkelen vanaf het niveau van 'kennismaking' via 'nadere verkenning' en 'verdieping' naar 'professionalisering'
Op de achtergrond speelt het gegeven dat Drenthe weinig kunstvakopleidingen op MBO- of HBO-niveau kent en dat de bezuinigingen op in het bijzonder de kunstencentra de afgelopen jaren een flink gat hebben geslagen in de ontplooiingsmogelijkheden binnen de verschillende disciplines. Anoek concentreert zich op de disciplines popmuziek, klassieke muziek, beeldende kunst, theater, dans, film en media.
De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor onder andere nieuw beleid van de provincie en gemeenten op het gebied van talentontwikkeling, samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen en verbeteringen m.b.t. de communicatie over het beschikbare aanbod.
Bekijk hieronder de samenvatting van het rapport.