• Onderzoek onder zzp'ers

Onderzoek onder Drentse kunstprofessionals (zzp'ers)

Categorie: 
Pers & Media

Ben jij een Drentse kunstprofessional en werkzaam in het onderwijs, de amateurkunst of het sociale domein? Vul dan vóór 30 mei 2021 de vragenlijst in en help mee om rijksoverheid, provincie en gemeenten te adviseren over toekomstig kunst- en cultuurbeleid. 

De culturele sector is hard geraakt door de coronapandemie. Dat geldt zeker ook voor de Drentse kunstprofessionals; de dans- en muziekdocenten, regisseurs, dirigenten en begeleiders van een community art-projecten. De coronapandemie heeft niet alleen het belang, maar ook de kwetsbare kanten van de beroepspraktijk aan het licht gebracht. Tijdens de pandemie vielen veel zzp'ers tussen wal en schip bij financiële steunmaatregelen van de Rijksoverheid. En de groep zzp'ers werd nauwelijks gehoord in het publieke debat over de impact van corona op de cultuursector. K&C vindt het belangrijk om de positie van de kunstprofessionals te verbeteren. 

Om meer zicht te krijgen op de uitdagingen van zzp'ers hebben wij samen met Huis voor de Kunsten Limburg, LKCA en Boekmanstichting de handen ineengeslagen. We hebben de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om de belangrijkste ontwikkelingen in en rond de culturele beroepspraktijk in Drenthe en Limburg in kaart te brengen.
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we:
1. Overheden en fondsen beter adviseren hoe ze zzp'ers kunnen helpen
2. Uitspraken doen over de maatschappelijke waarde van culturele zzp'ers in de samenleving

Het onderzoek is gericht op kunstprofessionals die momenteel of voor het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020, fulltime of parttime, als zzp'er werkzaam zijn of waren. Als jij tot deze groep behoort vragen we je om deel te nemen aan dit onderzoek.
Vul de vragenlijst in vóór 30 mei 2021 via survey monkey: https://nl.surveymonkey.com/r/Drenthe_zzp
Het zijn 49 vragen waarvoor we 25 minuten van je tijd vragen.
De resultaten worden begin juli gepresenteerd. Alle deelnemers ontvangen een link naar het onderzoeksrapport.