• Anoek Houben

Onderzoek naar talentontwikkeling in Drenthe

Categorie: 
Kunstbeoefening

Hoe staat het met de talentontwikkeling en begeleiding van jong talent op het gebied van cultuur in de provincie Drenthe?
Is er genoeg aanbod?
Vallen er gaten in het begeleidingstraject van beginner tot professional?
Anoek Houben van de Rijksuniversiteit Groningen doet hier in opdracht van Stichting Kunst & Cultuur en de provincie Drenthe onderzoek naar.
Amateur- en professionele kunstenaars worden in november 2018 gevraagd om mee te doen aan het onderzoek.

Binnen de disciplines popmuziek, klassieke muziek, beeldende kunst, theater, dans en film en media wordt onderzocht of er voldoende cursussen, workshops of projecten aangeboden worden. Het hele traject van de eerste kennismaking met cultuur tot aan professionalisering wordt in kaart gebracht. Als er gaten in het aanbod zijn worden deze opgespoord en benoemd. Op basis van de uitkomsten willen provincie en K&C inspelen op de wensen en behoeftes van amateur- en professionele kunstenaars. De resultaten worden in februari 2019 gepresenteerd. 

Anoek Houben is student aan de Masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een passie voor kunsteducatie. Ze wordt vanuit de RUG begeleid door Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie.