Nascholingen Primair Onderwijs

Categorie: 
Onderwijs

K&C organiseert de komende maanden verschillende nascholingen voor leerkrachten. 
De nascholing Erfgoed helpt leerkrachten doelen te bepalen en een leerlijn voor erfgoededucatie te maken. Ook is er aandacht voor projecten en mogelijke partners die kunnen helpen bij de plannen van de school. 
In het Maak het samen atelier in Sciencecentrum De Magneet wordt muziek en beeldend onderwijs gekoppeld aan wetenschap en technologie en worden vakoverstijgende lessen ontwikkeld. Deze nascholing organiseren wij samenwerking met de Hanzehogeschool (PABO), Bètapunt Noord, muzikant Michiel van der Veen en beeldend kunstenaar Sandra Vermanen.
De nascholing Doorlopende Leerlijn helpt leerkrachten en schoolleiders bij het realiseren van een heldere lijn in het cultuuronderwijs vanaf groep 1 tot en met groep 8. 

Alle nascholingen bieden een theoretisch kader en praktische werkvormen waarmee leerkrachten direct in de klas aan de slag kunnen.
De kosten zijn € 25 per nascholing.

Klik hier voor meer informatie.