• Meer Muziek in de Klas lokaal Drenthe - muziekakkoord
  • Embedded thumbnail for Muziekakkoord Drenthe

Muziekakkoord Drenthe

Categorie: 
Onderwijs

Verschillende partijen in Drenthe gaan zich inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op de basisscholen in deze provincie. 
De ruim twintig partijen tekenen op 20 juni een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken rond muziekeducatie zijn vastgelegd. 
Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas Lokaal. Doel van het akkoord is dat muziekonderwijs weer structureel onderdeel wordt van het lesprogramma op alle basisscholen. 

Mirjam Pauwels, ambassadeur van de stichting Méér Muziek in de Klas: "Het was de laatste jaren niet op alle scholen meer vanzelfsprekend dat kinderen muziekles kregen. Muziekakkoord Drenthe zorgt ervoor dat er straks in nog meer Drentse basisschoolklassen weer wordt gezongen, op instrumenten wordt gespeeld, naar muziek wordt geluisterd of op muziek wordt gedanst. Er zijn in Drenthe veel goede initiatieven om hier verandering in te brengen, maar ik hoop dat nog meer organisaties zich aansluiten, zodat we alle kinderen bereiken." 
Bekijk het filmpje op YouTube.

Ondertekening Akkoord
Het Muziekakkoord Drenthe wordt op 20 juni 2019 ondertekend door scholen, culturele instellingen, Pabo's, muziekverenigingen en overheden tijdens een muzikale bijeenkomst in Theater De Tamboer in Hoogeveen in het bijzijn van honderden kinderen.
De partners zijn ervan overtuigd dat muziek het inlevingsvermogen, de sociale binding en de creativiteit van kinderen stimuleert en daarmee hoort bij de brede vorming van het kind. Muziek leert kinderen om naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars verschillen. Ook helpt muziek kinderen bij het ontdekken van hun talenten en de verwerking van andere leerstof, zoals taal en rekenen. Muziek maken geeft energie, durf en zelfvertrouwen. Dankzij de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs werken op dit moment al bijna zestig Drentse basisscholen aan de verbetering van hun muziekonderwijs. Deze stimulans werkt uitstekend. Leerkrachten worden geschoold door vakleerkrachten muziek, zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen.
Over Méér Muziek in de Klas Lokaal.

Het Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal, om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren.