Meer geld voor cultuuronderwijs

Categorie: 
Onderwijs

Voor het schooljaar 2019-2020 is de prestatiebox t.b.v de cultuureducatie op scholen verhoogd van € 15,15 naar € 15,78 per leerling. Het ministerie stelt dit geld beschikbaar om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten en de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verhogen. 

Het bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan. Schoolbesturen ontvangen de gelden in november 2019 en maart 2020.

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden. K&C geeft graag advies, zodat de middelen optimaal ingezet kunnen worden voor duurzaam en sterk cultuuronderwijs. 

Meer informatie is te vinden op de website van het LKCA