Leden gezocht voor adviescommissie Cultuur

Categorie: 
Pers & Media

De Provincie Drenthe is op zoek naar Leden én een Voorzitter voor de Provinciale Adviescommissie Cultuur. Samen met de andere leden van de adviescommissie adviseer jij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe over subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling Incidentele Culturele Projecten Drenthe. De adviescommissie vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Bij samenstelling van de commissie wordt gekeken naar een goede verhouding tussen commissieleden afkomstig van en/of werkend binnen en buiten de provincie Drenthe.

De provincie zoekt mensen met ruime kennis van en ervaring in één of meerdere van de volgende disciplines/kennisgebieden: popcultuur, (klassieke) muziek, marketing, cultureel ondernemerschap en doelgroepverbreding; streektaal, podiumkunsten, beeldende kunsten, films, literatuur en media of volkscultuur.

Geinteresseerd? Kijk op de website van de provincie.