• Meer muziek in de klas - muziekakkoord Drenthe

Koningin Máxima bij ondertekening Muziekakkoord Drenthe

Categorie: 
Onderwijs

Koningin Máxima bracht donderdag 20 juni 2019 een bezoek aan Hoogeveen. Als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas was zij aanwezig bij de ondertekening van Muziekakkoord Drenthe. In dit akkoord is vastgelegd dat verschillende partijen zich de komende jaren in gaan zetten voor meer en beter muziekonderwijs op de Drentse basisscholen. De Koningin werd door 500 kinderen in theater De Tamboer ontvangen. Zij zongen voor haar het lied "Doe je mee" dat door de Drentse zangeres Martijje is geschreven. 

Muziekakkoord Drenthe is door 51 partijen ondertekend. Onder hen schoolbesturen, alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, culturele instellingen, pabo's, conservatoria en muziekaanbieders. De tienjarige Jasper Bosman mocht namens alle kinderen in Drenthe een handtekening zetten. 

Feestelijk programma
De 500 aanwezige kinderen kwamen uit alle twaalf de Drentse gemeenten. Zij kregen in een voorprogramma een les bodypercussie van Mark Wester en oefenden het lied Doe je mee en de bewegingen die erbij horen.
Toen Koningin Máxima rond 11.00 uur binnenkwam werd zij met groot applaus begroet. De Koningin genoot, samen met Méér Muziek in de Klas-ambassadeur Ilse de Lange, van het feestelijke programma dat startte met het lied "Happy" gespeeld door het koperkwintet Vieve Brass, bestaande uit studenten van ArtEZ-conservatorium.
Daarna stonden 51 leerlingen van OBS De Tolter en KC Beatrixschool uit Meppel op het podium. Zij zongen met vakspecialisten van NHL Stenden de Dum Dum Song en speelden daarbij op ukeleles en boomwhackers. Daarna volgden optredens van de blazersklassen van OBS De Dobbe uit Gasselte en OBS Gieten in samenwerking met muziekvereniging De Harmonie Gasselte en T.O.G.I.D.O. uit Eext en van een duet van singer-songwriter Daisy en Voice Kids-finalist Robin Tinge. Het programma eindigde met het ingestudeerde lied Doe je mee, dat zangeres Martijje samen met de zaal zong. 

Benieuwd wat er in het Akkoord staat of naar het filmpje dat speciaal voor het Akkoord is gemaakt, kijk op de volgende pagina.
De Aftermovie wordt volgende week gepresenteerd.