• Koester Drenthe

Koester Drenthe

Categorie: 
Evenementen

Voor alle vrijwilligers in de kunst-, cultuur-, erfgoed- of natuursector organiseren Het Drentse Landschap, Huus van de Taol, Drents Historische Vereniging en Stichting Kunst & Cultuur op 14 oktober 2021 de inspiratiedag Koester Drenthe.
Een middag waar je andere vrijwilligers kunt ontmoeten tijdens workshops die gaan over vrijwilliger zijn en over de kansen en mogelijkheden van kruisbestuiving tussen natuur, kunst en erfgoed. 

Als voorbeeld noemen we het project Allemansgoed Terheijl waarin een aantal kunstenaars samenwerkt met landschapsorganisaties, historische clubs en inwoners om de verloren kenmerken van het landgoed Terheijl weer zichtbaar te maken. Zo werd er gekeken hoe de bodemgesteldheid invloed had op de culturele verschijningsvormen boven de grond. De in de grond aanwezige klei diende bijvoorbeeld als grondstof voor de kloostermoppen waarvan de kunstenaars nieuwe 'toegangspoorten' vervaardigden. 

Een koffer vol erfgoed in onze Nederlandse natuur
Landschapshistoricus Jori Wolf van Staatsbosbeheer geeft tijdens Koester Drenthe een lezing over de relatie tussen natuur en cultuur, de positie van de mens ten opzichte van de natuur en hoe je de verschillende belangen hier bij elkaar krijgt. Zie het als een mentale ontdekkingsreis over wat we denken te zien in onze cultuurlandschappen en wat daar aan natuurlijke schoonheid in verborgen zit. 

Snuuster met
Schrijver Jan van Ginkel bespreekt met zijn boek Snuuster met, natuur, kunst en erfgoed in Drenthe zijn belevenissen in Drenthe in de afgelopen decennia. Alle deelnemers aan Koester Drenthe ontvangen een exemplaar. Van Ginkel is naast schrijver ook vrijwilliger en heeft ruim dertig jaar gewerkt in de natuur- en milieueducatie. Natuurlijk stimuleren we ook om met elkaar kennis te maken en informatie en ervaringen uit te wisselen. Kortom een inspirerend en gevarieerd programma. 

Locatie
Koester Drenthe vindt plaats op Donderboerkampen, het voormalig munitiedepot dat bestaat uit 24 bunkers en nu de thuishaven van de locatietheatergezelschap PeergrouP. 

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: hester@kunstencultuur.nl.