• Marieke Vegt

K&C verzorgt inleiding politiek debat Den Haag

Welke ambities hebben de politieke partijen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Daarover gaan politici van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, SP en VVD op 12 november 2020 om 10.00 uur met elkaar in debat. Er wordt gesproken over diversiteit en inclusie, maatschappelijke opgaven en gelijke kansen 4-18 jaar. Marieke Vegt, directeur van K&C, praat mee over het laatste onderwerp. Het debat staat onder leiding van Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut en vindt plaats in Nieuwspoort.
Je kunt live mee kijken: https://bit.ly/OnlineCultuurdebat

Ronde 1: Diversiteit en inclusie
Inleider: Yassine Boussaid, directeur van Theater de Meervaart
Iedereen heeft toegang heeft tot cultuureducatie en -participatie ongeacht (etnische) achtergrond, economische situatie, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking. Wat is daarvoor nodig? Aan welke knoppen moeten we draaien? Of heeft dit geen prioriteit? 

Ronde 2: Maatschappelijke opgaven
Inleider: Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad
Hoe kunnen cultuureducatie en -participatie bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals snelle technologische vooruitgang, energietransitie, klimaatverandering en druk op de zorg? Wat zijn daarin de politieke keuzes? 

Ronde 3: Gelijke kansen 4-18 jaar
Inleider: Marieke Vegt, directeur Stichting Kunst & Cultuur
De toegang voor kinderen en jongeren tot cultuureducatie en -participatie is in Nederland nog steeds mede-afhankelijk van de gezinssituatie en het schooltype (havo/vwo vs. vmbo/mbo). Hoe kan de overheid gelijkere kansen stimuleren? En is dat wel de taak van de overheid? 

Organisatie
Dit debat wordt georganiseerd door Kunsten '92, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Boekmanstichting,