• Logo Prins Bernard Cultuurfonds

Kandidaten gezocht voor Drentse Anjer Prijs

Categorie: 
Kunstbeoefening

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe zoekt kandidaten voor de Drentse Anjer Prijs 2019.
De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en wordt in april uitgereikt. 

Criteria

De Drentse Anjer Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat.
Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media.

  1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen(en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
  2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
  3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe. 

Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken (bijvoorbeeld een coaching van een bijzondere dirigent, een voorstelling op een bijzonder festival, de aanschaf van apparatuur of instrument, een CD-opname, uitgave van een boek, digitale registratie van een dansact etc).

Aanmeldingen
De omschrijving en het aanmeldformulier is te vinden op: www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs