• Jeugdfonds sport & cultuur
  • Jeugdfonds sport & cultuur
  • Jeugdfonds sport & cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het coronavirus heeft voor verschillende gezinnen financiële gevolgen. Voor die gezinnen waar (even) te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, theaterschool of een andere creatieve cursus is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe geeft kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans om te gaan sporten of mee te doen met een culturele activiteit.

De bijdrage is maximaal € 250,- per kind per jaar en is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van het lidmaatschap en de aanschaf van een instrument. Het fonds is bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 (!) jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum. 

Onder cultuur verstaan we ballet, streetdance, stijldansen, hiphop, schilderen, muziek maken, rappen, fanfare, musical en nog veel meer. 

Kijk op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor meer informatie.