• Culturele Mobiliteit

Inschrijving Culturele Mobiliteit schooljaar '21-'22 geopend

Categorie: 
Onderwijs

Leerkrachten en docenten kunnen hun klassen weer aanmelden voor een busreis naar één van de musea in Drenthe of Groningen. K&C heeft sinds 18 mei de inschrijving geopend, zodat scholen gelijk na de zomer weten of ze volgend schooljaar met hun leerlingen op locatie een lesprogramma kunnen volgen. 
De Drentse scholen kunnen een bezoek brengen aan bijvoorbeeld het Drents Museum, Gevangenismuseum of De Proefkolonie.
De scholen in Groningen kunnen onder andere kiezen voor een bezoek aan het Groninger Museum, Klooster Ter Apel of het Veenkoloniaal Museum.
Kijk voor het volledige programma voor primair onderwijs op deze webpagina. Of bekijk de programma's voor klas 1 en 2 van het vmbo en/of de onderbouw van het praktijkonderwijs

Dankzij het goedkope busvervoer maken de kinderen in de musea in interactieve programma's kennis met de verhalen van Drenthe en Groningen en beeldende kunst.
In de musea in Drenthe worden verhalen vertelt over de Tweede Wereldoorlog, de Kolonie van Weldadigheid, maar ook het koloniaal verleden van Drenthe.
In Groningen komen de middeleeuwen tot leven, wordt het leven rond 1880 verteld, maar ook de Gouden Eeuw van Groningen. Daarnaast kunnen leerlingen in de Schoolkerk kennis maken met feesten van over de hele wereld. De programma's die de musea aanbieden sluiten aan bij de lesstof van de scholen.

Het afgelopen schooljaar kon door corona een bezoek aan het museum niet plaatsvinden, maar in het najaar zetten de musea de deuren weer wagenwijd open voor schoolbezoek. Vervoer is vaak de grootste barrière voor scholen om naar een museum te gaan. K&C coördineert in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe al jaren het busvervoer van leerlingen. Alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen gebruik maken van de regeling Culturele Mobiliteit. In Drenthe kan ook de onderbouw van het vmbo en praktijkonderwijs intekenen op het busvervoer.
"De musea zijn er in geslaagd het bezoek aan hun museum aantrekkelijk te maken voor kinderen en jongeren", zeggen projectcoördinatoren Simone Koelman en Jolanda Vas. Door de beeldende lesprogramma's weten ze kinderen te boeien, uit te dagen en de belangstelling aan te wakkeren voor de historische verhalen in beide provincies. Doordat de leerlingen ervaren, beleven en genieten zijn de verhalen een levende herinnering die ze niet snel vergeten. We hopen dat ze ook in hun latere leeftijd terugkomen vanwege die herinneringen".