• ZZP Impuls

Impuls voor zzp'ers cultuureducatie in Groningen en Drenthe

Categorie: 
Workshops

Zzp'ers werkzaam op het gebied van cultuureducatie in Drenthe en Groningen kunnen na de zomer gratis deelnemen aan een cursusprogramma. In het programma vergroten ze hun kennis en digitale vaardigheden en leren ze het online en offline cultuuronderwijs te combineren. Het gratis programma is mogelijk omdat het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieaanvraag van 70.000 euro van K&C en Compenta heeft goedgekeurd. 

Vanwege corona werden door scholen fysieke kunstlessen en erfgoedprojecten geannuleerd en moesten zzp'ers omschakelen naar online alternatieven. Dat was niet voor iedereen even makkelijk. Nu de basisscholen weer open zijn en ook het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei weer open mag, zijn gastlessen van kunstdocenten op school wel weer mogelijk. 

In januari pleitte Marieke bij gemeenten al voor financiële steun voor de groep culturele zzp'ers. Zij zag dat deze groep ondernemers financieel geraakt was en een aantal zzp'ers het water zo aan de lippen stond dat ze de branche dreigden te verlaten. Nu komt ze de groep zelf tegemoet. "We ontwikkelen de komende weken een cursus waar zzp'ers niet alleen gratis aan kunnen deelnemen, maar waar ze na afloop ook een bescheiden bedrag krijgen om het geleerde in de praktijk toe te passen. We worden hierbij begeleid door experts van het Digitaal Expertisecentrum Nederland en het Landelijke Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst", zegt de directeur.

"Het gaat om het vergroten van de kennis van zzp'ers rond digitale werkvormen en het interactief leren Daarnaast kijken we naar mogelijke nieuwe verdienmodellen, zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen treden en weten hoe ze scholen het beste kunnen benaderen om hun diensten aan te bieden".

In Drenthe en Groningen zijn circa 300 zzp'ers actief in het cultuuronderwijs, zo heeft K&C berekend. Per provincie kunnen minimaal 30 en maximaal 76 zzp'ers deelnemen. Aanmelden kan na de zomervakantie.