• Kinderen dansen met docent op schoolplein

Groningse scholen gezocht voor kunstvakdocent in de klas

Categorie: 
Onderwijs

We zijn op zoek naar scholen in de gemeente Groningen die volgend schooljaar minstens één dag in de week een kunstvakdocent in het team willen opnemen. Integreer dans, muziek, beeldende kunst of media in het lesprogramma. Het kan een waardevolle toevoeging zijn op het curriculum. In september starten ongeveer 20 kunstdocenten met de opleiding 'Kunstvakdocent in het basisonderwijs'. 

De kunstdocenten zijn bevoegd en mogen zelfstandig voor de klas staan. De kunstdocent kan een waardevolle bijdrage leveren aan de inhoud van het onderwijs, de ontwikkeling van leerlingen en het personeelstekort.

Mogelijke manieren om een kunstvakdocent in te zetten in de school:

  • Een dagdeel per week in een groep, aanvullend op, of in plaats van de leerkracht.
  • Een dag per week in een bepaalde bouw (afwisselend een aantal groepen op een dag lesgeven).
  • Inzet in de verlengde rijke schooldag (plus lesgevende taken onder schooltijd).

Voorwaarden
De kunstvakdocent wordt door de school aangesteld of als zzp'er ingehuurd. De school zorgt voor passende begeleiding. Vanuit de opleiding krijgt de kunstdocent coaching aangeboden. De context en vragen vanuit de betreffende basisschool staan centraal. Vanuit de opleiding zullen opdrachten voor onderzoek en uitvoering gegeven worden. 

Over de opleiding
Tijdens het verdiepingstraject 'Kunstvakdocent in het basisonderwijs' ontwikkelen deelnemers hun vaardigheden rondom:

  • De ontwikkeling van de leerling van 4 tot 12.
  • Klassenmanagement in de basisschoolklas.
  • Didactisch én pedagogisch handelen.
  • Aansluiten bij leerlijnen van andere vakken, zoals taal en wereldoriëntatie en aansluiten bij onderwijsprincipes en werkwijzen.
  • Communiceren met ouders en collega's en deel uitmaken van het schoolteam.

Informatie en aanmelding
Heeft jouw school interesse om deel te nemen aan deze pilot en staat de school in de gemeente Groningen? Dan komen we graag in contact! 
Maak je interesse kenbaar door een mail te sturen naar Maartje Ghijsen, programmeur Onderwijs bij VRIJDAG: maartje.ghijsen@bijvrijdag.nl.
Contactpersoon bij de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen is opleidingscoördinator Lisette Schrage: l.schrage@pl.hanze.nl.

Samenwerking
De opleiding tot kunstvakdocent in het po is een samenwerking van K&C, VRIJDAG en de Pedagogische Academie en de kunstopleidingen van de Hanzehogeschool. Kijk voor meer informatie op de website van de Hanzehogeschool. 

Hanzehogeschool