• Beeldmerk Groningen Digitaal Muzikaal
  • Juf en kinderen achter keyboard

Groningen Digitaal Muzikaal

Categorie: 
Onderwijs

Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen organiseert op 18 november Groningen Digitaal Muzikaal voor alle leerkrachten en groepsleiders in de gemeente. Alle basisscholen én de kinderdagverblijven van SKSG en Kids First ontvangen een serie video's met interactieve muzieklessen. Bij elke video hoort een lesbrief, waarmee de leerkracht of groepsleider een muziekles kan voorbereiden en met de kinderen kan uitvoeren.

Na schooltijd is er een gratis live online programma voor schoolleiders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en studenten van de pabo en het conservatorium, werkzaam in de gemeente Groningen. Suzan Lutke, bekend van het boek 'Als de muziek er al is', biedt in een workshop een frisse blik op de wijze waarop kinderen muziek leren maken. Ook gaat zij in op de vernieuwing van het muziekonderwijs. Het Noord Nederlands Orkest introduceert het online muziekprogramma 'Spring in het orkest' voor leerlingen van groep 4 tot en met 6. Pabo NHL Stenden en het Prins Claus Conservatorium verzorgen muzikale energizers en intermezzo's.

Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op deze webpagina