• GROND symposium cultuureducatie

GROND | Buiten de vakken kleuren

Categorie: 
Onderwijs

K&C en de Hanzehogeschool organiseren op donderdag 23 mei 2019 samen GROND. Deze GRoninger ONDerwijsdag heeft als thema 'Buiten de vakken kleuren'.
GROND biedt een kleurrijk programma met een inspirerende gastspreker en veelzijdige workshops. De verbinding van cultuureducatie met andere leerdomeinen staat centraal. Hoe verrijk je het onderwijs door vakken met elkaar te verbinden? Welke mogelijkheden zijn er om dat met cultuureducatie te doen? Hoe kun je zorgen voor borging én plezier in leren? 

Vakleerkrachten/-specialisten en groepsleerkrachten basisonderwijs, beleidsmakers, studenten Pabo, PCC en Minerva, alumni (docent Muziek, Pabo, docent Beeldende Kunst & Vormgeving) en educatieve professionals, werkzaam in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en vrijetijdsvoorzieningen maar ook kunstenaars, actief in het onderwijs en medewerkers van culturele instellingen zijn van harte welkom. 
Ook geïnteresseerden uit Drenthe zijn welkom.

Praktische informatie
GROND vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, van 15.30 – 20.45 uur op de Hanzehogeschool in Groningen. 
Meer informatie over de locatie, het programma en aanmelden vind je op www.hanze.nl/grond