• Gemeente Groningen stimuleert kunst en cultuur in VO

Gemeente Groningen stimuleert kunst en cultuur in VO

Categorie: 
Onderwijs

De gemeente Groningen wil nog meer jongeren kennis laten maken met kunst en cultuur. Door aan verschillende regelingen financieel bij te dragen wordt het komende schooljaar vooral ingezet op de jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zij moeten nog vaker deelnemen aan kunst- en erfgoedactiviteiten dan voorheen. 

Dat extra financiering een handje kan helpen illustreert Marieke Vegt, directeur van K&C, aan de hand van het aantal deelnemers aan de CJP Cultuurkaart. Dat groeit dit jaar in Groningen met bijna 5%. Concreet betekent dit dat 90% van alle leerlingen op het voortgezet onderwijs gebruik maakt van de voordelen van de kaart. Daarmee scoort de gemeente Groningen fors boven het landelijk gemiddelde van 76% deelname. 

"De CJP Cultuurkaart ondersteunt het cultuuronderwijs door geld te oormerken voor kunst en cultuur, en door de leerlingen via de CJP pas korting te geven op kunst en cultuur in de vrije tijd", zegt Marieke. "Het hoge deelname cijfer betekent dat er in 2022 extra OCW cultuurgelden vanuit Den Haag naar Groningen komen. Samen met de bonus van € 4,25 die de gemeente Groningen erbij doen ontvangt iedere vo-school in Groningen nu € 14,75 per aangemelde leerling. Ook de school zelf oormerkt € 10,50 per leerling voor cultuur. Voor 2022 is er hierdoor ruim € 360.000 op de vo-scholen beschikbaar voor kunst en cultuur." 

Een ander bedrag dat geoormerkt wordt voor cultuuronderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs komt uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Als scholen het cultuuronderwijs verbinden met vakken als Nederlands of geschiedenis kunnen zij via Stichting Kunst & Cultuur € 9,- per leerling aanvragen om deze werkwijze vorm te geven.

Culturele Safari
Om jongeren kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur en de culturele instellingen in de stad breidt K&C de Culturele Safari verder uit. Deze safari werd de afgelopen twee jaar voor het vmbo georganiseerd, en volgend schooljaar ook voor havo en vwo. Tijdens een Culturele Safari openen culturele instellingen speciaal voor jongeren hun deuren. Zij volgen in bijvoorbeeld musea of schouwburg workshops van rappers, schrijvers, theatermakers of dansers.