• Gekleurd Grijs in AIR

Gekleurd Grijs on Air

Categorie: 
Kunstbeoefening

De afgelopen twee jaar heeft K&C drie dansvoorstellingen ontwikkeld met senioren in Drenthe. Dit gebeurde in het kader van het seniorenproject Gekleurd Grijs met twee choreografen in residence. 
De eerste twee dansvoorstellingen waren met zorgbehoevende senioren in zorgcentrum Mozaïek in Zuidlaren en de derde met zelfstandig wonende senioren en jongeren uit Erica. Deze laatste voorstelling werd speciaal gemaakt in het kader van de nominatie van de gemeente Emmen als Age Friendly Cultural City. 

Met de voorstellingen wil K&C de kunsten dicht bij de mensen brengen en inwoners intensief bij het maakproces betrekken. Dansdocent Janneke Bruggink en choreograaf Selmar Jurian verbleven tijdens hun Artist in residence periode een aantal maanden in de omgeving van de senioren. De één woonde en sliep in het zorgcentrum, de ander logeerde bij de ouderen in het dorp Erica. Ze hebben gesprekken met de senioren gevoerd en informatie verzameld, die als basis dienden voor de voorstelling. Na de repetitieperiodes, waar gekeken werd naar de fysieke mogelijkheden van de ouderen werd er op verschillende locaties opgetreden. 

"Een wonderlijke ervaring om zo intiem met een groep mensen op te trekken. In het begin was ik bang dat er weinig mogelijk zou zijn met deze groep, het tegenovergestelde bleek waar te zijn! De fysieke beperkingen gaven een duidelijk kader waarbinnen een wereld aan mogelijkheden lag", zegt Selmar Jurian
Het proces is in foto's vastgelegd.