• Erfgoedmeester / erfgoedjuf

Erfgoedprojecten op de kaart

Categorie: 
Onderwijs

Woensdag 14 november 2018 ontvingen de deelnemers van de cursus erfgoedjuf/ -meester hun meester-certificaat. Het certificaat werd uitgereikt door Roelie Broekhuizen, directeur Erfgoedpartners Groningen.
Erfgoedpartners en K&C organiseerden dit jaar de cursus om erfgoedjuffen en erfgoedmeesters op te leiden, die in staat zijn een brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. De meesters en juffen geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering krijgen.

In de cursus was aandacht voor:
- Wat is erfgoed?
- Welke erfgoedprojecten zijn er?
- Welke bronnen gebruik je?
- Hoe zit het netwerk in Groningen en Drenthe in elkaar?
- Waar haal je financiering vandaan?
- en hoe kom je tot een projectplan voor een erfgoedproject.

De nieuwe lichting is nu klaar om samen met het onderwijsveld erfgoedprojecten lokaal op de kaart te zetten.
Mocht jij ook interesse hebben voor deze cursus neem dan contact op met: hester@kunstencultuur.nl


Foto van de cursisten van links naar rechts: Marja Kiers-Huurdeman, Richard Winter, Wietske Couperus, Riek Guikema en Hesther Bakker
Op de foto ontbreek Janet Baas