Drie genomineerden Drentse Anjerprijs

Categorie: 
Pers & Media

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft drie organisaties genomineerd voor de Drentse Anjer Prijs: het Drents Jeugdorkest, Plaatselijk Belang Valthe en Puppet International uit Meppel. De prijs wordt op 20 april 2020 uitgereikt, tijdens een feestelijke avond als ook de Drentse  Talentprijs Cultuur van K&C en de Culturele Prijs van Drenthe van de provincie Drenthe worden uitgereikt.

De genomineerden:

Stichting Drents Jeugd Orkest is al 30 jaar een begrip in Drenthe. De stichting zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en de promotie van de blaasmuziek in Drenthe en daarbuiten. In het orkest ontwikkelen de jeugdige muzikanten hun instrumentele vaardigheden en het samenspelen. Ze treden op in Nederland, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Tsjechië en Roemenië. Ook krijgen de leden kans om zich op organisatorisch vlak te ontwikkelen door zitting te nemen in het dagelijks bestuur, orkestmanagement of commissies op het gebied van pr, tournees en sponsoring. Terugkerend element is de jaarlijkse Drentse jeugddag waarop het Drents Jeugd Orkest muziek maakt met andere jonge musici in Drenthe
In 2019 vierde het orkest zijn 30-jarig bestaan met een jubileumprogramma. Voor 2o2o staan speciale herdenkingsconcerten op het programma in Israël en Nederland met opvoering van de compositie 'het Verloren Transport' en een vertelling van Micha Gelber. Het orkest is met zijn enthousiasme, werklust en bijzondere projecten van grote waarde voor het behoud en de ontwikkeling van de blaasmuziek in Drenthe.

Vereniging Plaatselijk Belang Valthe is opgericht in 1979 en is op diverse terreinen actief. Zo zet de vereniging zich in voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van het dorp op de Hondsrug. Sinds enkele jaren spant Plaatselijk Belang zich in om het onderduikershol in het Valtherbos duurzaam te herstellen. In de Tweede Wereldoorlog zaten hier 16 mensen ondergedoken die allen de oorlog overleefden. Door aandacht te vestigen op de staat van het monument en de inzet van Plaatselijk Belang Valthe om de benodigde middelen bij elkaar te halen voor renovatie, kan de schuilplaats in 2020 het jaar van 75 jaar bevrijding worden hersteld. De vereniging is ook actief richting basisscholen en toeristen die meer willen horen over deze episode uit de geschiedenis van Valthe of het monument willen bezoeken.
De vereniging draagt met haar betrokkenheid voor de lokale gemeenschap en actieve inzet bij aan het levendig houden van het verhaal van de 16 Drentse onderduikers en de mensen die hen hielpen.

Stichting Puppet International (Stichting Drents Poppenspelfestival) beleeft in 2020 haar 15de editie en bestaat daarmee 30 jaar. In die tijd is het uitgegroeid van een lokaal poppenspelfestival tot het belangrijkste poppen- en objectentheaterfestival in Nederland en Vlaanderen. Met ruim 250 voorstellingen, 10.000 bezoekers en zo'n 100 (inter)nationale professionals (makers en programmeurs) heeft Puppet International zich ontwikkeld tot een festival om naar uit te kijken. Het festival toont niet alleen de beste Europese voorstellingen maar levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het genre door ruim baan te geven aan jonge makers en deze te ondersteunen.
Het is bewonderenswaardig hoe het festival in Meppel zich als niche binnen de kunsten zowel artistiek als geografisch op de kaart heeft weten te zetten.