• Marieke Vegt

Directeur K&C nieuwe voorzitter Raad van Twaalf

Marieke Vegt, directeur van K&C, is vanaf 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de Raad van Twaalf. Marieke volgt Chris van Koppen op, directeur-bestuurder van Kunstloc in Brabant. 

De Raad van Twaalf is een landelijk samenwerkingsverband van 13 provinciaal werkende cultuurinstellingen, die zich allen in hun eigen provincie inzetten voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. De instellingen worden gefinancierd door de provinciale overheden en zijn direct of indirect betrokken bij de landelijke regelingen Cultuureducatie met Kwaliteit en Samen cultuurmaken. 

Marieke wil de relatie met het LKCA (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst), Fonds voor Cultuurparticipatie, Kunsten 92, Raad voor Cultuur, de Boekmanstichting, IPO, VNG en het Ministerie van OCW verstevigen door vanuit de Raad van Twaalf vraagstukken aan te dragen voor de agenda van deze stakeholders en mee te denken over programmering en ontwikkeling.
Een voorbeeld is de agendering van cultuureducatie en cultuurparticipatie binnen de landelijke basisinfrastructuur en de huidige positie van zzp'ers in de lokale culturele infrastructuur.