Deelname CMK Drenthe en Groningen

Categorie: 
Onderwijs

De deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) ligt in Drenthe begin dit jaar al op 83% en in Groningen op 63%. Dit betekent dat scholen met extra financiële middelen het cultuurprogramma op hun school de komende twee jaar een impuls kunnen geven. Scholen kunnen werken aan een structurele verbetering van het kunst- en cultuuronderwijs door leerkrachten te trainen en bijvoorbeeld samen te werken met de culturele omgeving en cultuurlessen te koppelen aan taal en geschiedenis. Wij verwachten dat het aantal deelnemende scholen dit jaar nog verder stijgt omdat scholen de komende maanden ook een eenjarige aanvraag kunnen doen.

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doel om kinderen op de basisschool culturele vaardigheden mee te geven om binnen en buiten school in te zetten. Het is een programma dat sinds 2013 in heel Nederland wordt uitgevoerd. K&C coördineert het programma in Groningen en in Drenthe samen met ICO, CultuurKLIK en De Kunstbeweging.
Scholen die nog mee willen doen kunnen contact opnemen met Peter Pot (www.Compenta.nl) voor Drenthe en Bas Hendrickx (CMKGroningen.nl) voor Groningen.