• Boekje culturele organisaties - Cees Bijl

De culturele ambities van de Drentse cultuurmakers

Namens 20 structureel gesubsidieerde culturele instellingen in Drenthe overhandigde Marieke Vegt, directeur K&C, het ambitiedocument van Drentse cultuurmakers aan cultuurgedeputeerde Cees Bijl. Volgens Cees Bijl een goede timing: mooi op tijd als input voor de nieuwe provinciale cultuurnota die in september 2020 verschijnt en net op tijd om nog bij te dragen aan de lobby voor het kamerdebat over de voorstellen van minister Van Engelshoven die niet op alle terreinen positief voor Drenthe zijn. Vanuit de goede relatie tussen de Provincie en het culturele veld willen de Drentse Cultuurmakers in gezamenlijkheid investeren in publieksbereik en kwaliteit.
Cees Bijl zegde toe hier graag aan bij te dragen, zij het met gelijkblijvende budgetten voor cultuur in de komende periode. De kracht zal moeten zitten in slimme cofinanciering met cultuurfondsen en budgetten uit economie en het sociaal domein.