Cultuurmakersloket geopend

Categorie: 
Evenementen

De Provincie Drenthe heeft 8 juli het Cultuurmakersloket Drenthe geopend! Kunstenaars, stichtingen, verenigingen en mensen bezig met community art kunnen nu een bijdrage aanvragen voor het maken van een nieuw cultureel project. Per project wordt max 2500 euro beschikbaar gesteld. Er is in totaal 150.000 euro beschikbaar. 

De provincie Drenthe wil het culturele klimaat in Drenthe een nieuwe impuls geven na de coronacrisis. Dat willen ze onder andere doen door makers van nieuwe culturele projecten in Drenthe te ondersteunen. Hierbij gaat het zowel om professionele- als amateurkunst met inbegrip van community art.

Eerder werd al bekend dat het College van Gedeputeerde Staten een bedrag van ruim € 450.000,-- beschikbaar stelt uit het Drents Noodfonds Cultuur. Een derde deel van dat bedrag is bestemd voor een cultuurmakersloket, de rest is bedoeld voor het organiseren van openingsactiviteiten bij bijvoorbeeld theaters en musea. Zowel de kleine musea als de musea van provinciaal belang, 6 Drentse theaters en het Drents Archief krijgen een vooraf vastgesteld bedrag om een opstartactiviteit te organiseren in samenwerking met lokale culturele ondernemers en organisaties. 

Ook gemeenten krijgen geld
De 12 Drentse gemeenten krijgen een bijdrage van € 10.000,-- voor opstartactiviteiten van overige gemeentelijke podia, bibliotheken en presentatieplekken.
Volgens cultuurgedeputeerde Bijl snijdt het mes aan twee kanten met deze regelingen: "Cultuuraanbieders kunnen met inzet van lokale cultuurmakers laten zien dat er weer veel gebeurt en een breed publiek kan op deze manier hernieuwd kennismaken met cultuur. Daarmee brengen we zo snel mogelijk de reuring terug in een sector die dat heel hard nodig heeft."