Cultuur raakt iedereen

Cultuur raakt iedereen. Onder dit motto presenteren wij ons beleidsplan 2021-2025. De komende jaren zetten we onze schouders weer onder cultuureducatie en cultuurparticipatie, zodat alle inwoners in Groningen en Drenthe cultuur kunnen maken en meemaken. 
Het beleidsplan presenteren wij in pdf en in het programma adobe; Pdf of Adobe.