• Kinderen met plastic trombones

Cadeautje: muziekvideo's van Boomboomclap

Categorie: 
Onderwijs

Voor Muziekakkoord Drenthe hebben meester Martijn en juf Willemijn van Boomboomclap drie leuke muzieklessen gemaakt voor in de klas. We mogen de lessen ter ere van de landelijke Kindermuziekweek met alle geïnteresserde leerkrachten delen op onze website. 

Er zijn muziekvideo's voor de onder- midden- en bovenbouw van de basisschool. De jongste kinderen gaan dansen en zingen op Mijn oude opa. Tijdens De maat is vol! leren de leerlingen in de middenbouw verschillende ritmes. De bovenbouw kan aan de slag met Rap en Bodypercussie.

De muzieklessen vind je op Vimeo. Het wachtwoord is: cadeau. 

Muziekakkoord Drenthe