• Inclusie
  • Inclusie

Bijeenkomst aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden

Categorie: 
Kunstbeoefening

"Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht de plek waar je woont, uit welk gezin je komt of welke culturele achtergrond je hebt, en ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding" (minister Van Engelshoven van OCW). 
Vrijdagmiddag 20 maart 2020 organiseren VRIJDAG en Stichting Kunst & Cultuur van 14.00 tot 17.00 uur in de Biotoop Haren een informatie- en inspiratiebijeenkomst hoe we cultuur en het sociale domein verder kunnen verbinden met een toelichting op de subsidieregeling Samen cultuurmaken verbreden. 

Het meerjarige programma Cultuurparticipatie, dat in 2021 van start gaat, wil iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.
In aanloop naar deze regeling is het Fonds voor Cultuurparticipatie op zoek naar initiatieven in Groningen en Drenthe die nu al het verschil (willen) maken. Bijvoorbeeld projecten rond armoede, eenzaamheid, sociale integratie en preventie.
Culturele instellingen en instellingen uit het sociale domein kunnen dit jaar al aanvragen doen voor artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of andere initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van de regeling: het vergroten van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur. 

Waarom?
Het Fonds voor Cultuurparticipatie hoort graag wat er leeft in de provincies Groningen en Drenthe, welke plannen en voorbeelden er zijn en welke mogelijke hobbels en obstakels worden ervaren. De bezoekers van de bijeenkomst gaan op hun beurt naar huis met nieuwe ideeën, mogelijke samenwerkingspartners en informatie over financieringsmogelijkheden via de aanloopregeling in 2020. 

Hoe?
De middag begint met een toelichting geeft op de aanloopregeling door Noud van der Rhee van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vervolgens worden drie sprekende voorbeelden uit Groningen en Drenthe toegelicht. Middagvoorzitter Bertine Minco (voormalig directeur Jeugdcultuurfonds, tegenwoordig o.m. strategisch adviseur in de culturele sector) bevraagt de sprekers en de aanwezigen over achtergronden, tips en ideeën waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. 

Aanmelden
In de week van 2 maart 2020 kun je je aanmelden via deze site.

Kunstwerk: Sejo Slingenberg