• Congres Beats in je bovenkamer

Beats in je bovenkamer

Categorie: 
Onderwijs

Speciaal voor de leerkrachten in Groningen wordt op woensdag 13 november 2019 het muzikale onderwijscongres Beats in je bovenkamer georganiseerd. Tijdens dit congres verzorgt professor dr. Erik Scherder een inspiratiesessie over het effect van muziek op het kinderbrein.
Vervolgens gaan schoolleiders en cultuurcoördinatoren met elkaar in gesprek over de kansen van het duurzaam verankeren van muziekonderwijs op school en in de regio. Tevens kunnen bezoekers diverse workshops volgen waarin aandacht is voor muziekonderwijs en het verbinden van muziek aan andere vakken en vaardigheden. 

Het congres is een initiatief van De Muziektafel (Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen) en de landelijke stichting Méér Muziek in de Klas en wordt gecoördineerd door K&C. De organisaties zetten zich in voor goed muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen. 

Beats in je bovenkamer vindt plaats op woensdag 13 november in de Biotoop in Haren. Groningse schoolleiders, leerkrachten PO, pedagogisch medewerkers en studenten van de pabo en het conservatorium zijn van harte uitgenodigd. Het congres is gratis toegankelijk, maar aanmelden is verplicht. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op deze pagina.