Al 110 scholen hebben zich aangemeld voor Culturele Mobiliteit

Categorie: 
Onderwijs

Ben je leerkracht op een basisschool in Drenthe of Groningen? Of docent vmbo/praktijkonderwijs in Drenthe? Dan kun je jouw klas nog aanmelden voor het busvervoer naar één van de musea in Drenthe of Groningen. Dat kan nog tot 18 juni 2022 voor het schooljaar 2022-2023.
Als je school minimaal 5 km van een museum gevestigd is dan kun je gebruik maken van het busvervoer en de programma's in het museum volgen. De lesstof over de Tweede Wereldoorlog, de hunebedbouwers, kunstenaarsgroep De Ploeg of het Kloosterleven komt in de musea tot leven. Leerlingen maken op een actieve wijze kennis met kunst en cultuurhistorische verhalen in Drenthe en Groningen. 

We ontzorgen je door de logistieke planning over te nemen
K&C ontzorgt je door de planning over te nemen en het contact met de busmaatschappij te onderhouden. De musea verzorgen het, op maat gemaakte, excursieprogramma.
De educatieve programma's sluiten aan bij de kerndoelen van PO en VO. Denk aan CKV; Geschiedenis; Mens en Maatschappij; Burgerschap; Nederlands (VO) en Oriëntatie op jezelf en de wereld, Geschiedenis en wereldoriëntatie (PO). 

Kijk voor aanmelden en programma's PO op deze pagina.
Kijk voor aanmelden en programma's VO op deze pagina.