• Meer Muziek in de Klas

Aan de Slag met Muziek

Categorie: 
Onderwijs

De leden van De Muziektafel Groningen hebben in het kader van Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen een brochure uitgegeven met een overzicht van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering voor leerkrachten in stad Groningen. Muziek is een uniek instrument om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Het vergroot de woordenschat, het concentratievermogen, de motoriek, creativiteit en samenwerking en de sociale vaardigheden. Muziek mag op geen enkele basisschool ontbreken. 

Om leerkrachten die méér met muziek in de klas willen doen te helpen en inspireren worden verschillende leuke en leerzame workshops en opleidingen voor leerkrachten en trajecten voor teams en schoolleiders georganiseerd. VRIJDAG, Pedagogische Academie NHL Stenden Professionals / Pedagogische Academie HanzePro, Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen en Stichting Kunst & Cultuur hebben hun aanbod gebundeld in de brochure 'Aan de Slag met Muziek'. Je kunt de brochure hieronder downloaden.

Klik hier voor meer informatie over Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen.