800.000 euro voor 25 buitenlokalen

Categorie: 
Onderwijs

Steeds meer scholen ontdekken de kracht van het Buitenlokaal. IVN, SportDrenthe en K&C helpen de komende jaren vijfentwintig scholen in Drenthe met het realiseren van dit extra klaslokaal. Een lokaal waar wat te bekijken en te onderzoeken valt, dat de fantasie prikkelt en waar ruimte is voor planten en dieren, voor sport en culturele activiteiten. 
Dit is mogelijk dankzij een subsidie van 800.000 euro van Provinciale Staten van Drenthe. 

Wij denken dat met IVN en Sport Drenthe, er een ware groene schoolpleinrevolutie plaats kan gaan vinden. Versteende schoolpleinen moeten plaats maken voor meer groen. Kinderen worden hierdoor gestimuleerd hun beeldscherm te verruilen voor meer beweging en buiten spelen.

In elke Drentse gemeente worden volgend jaar scholen begeleid bij het vormgeven van buiteneducatie. Deze scholen hebben een ambassadeursfunctie voor de omliggende scholen. Ze laten zien dat het schoolplein als verlengstuk van het klaslokaal kan worden gezien en hoe het onderdeel kan worden van het lesprogramma