1,5 miljoen voor cultuuronderwijs op Drentse scholen

Categorie: 
Onderwijs

De komende vier jaar is er 1,5 miljoen euro beschikbaar is voor cultuureducatie op de basisscholen in de provincie Drenthe. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de aanvraag van Stichting Compenta voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 gehonoreerd. 

Voorzitter Rineke Marwitz : "Dit is geweldig nieuws voor alle kinderen in Drenthe. Cultuuronderwijs vergroot de kansengelijkheid en draagt in belangrijke mate bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen."
Stichting Compenta is een samenwerking van de vier Drentse kunstinstellingen; K&C, De Kunstbeweging, ICO en Scala. 

De afgelopen jaren zijn 236 Drentse bassischolen ondersteund bij hun cultuuronderwijs, dat is 94% van alle scholen. Al deze scholen kunnen dankzij de toezeggingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en van de Provincie Drenthe de komende vier jaar doorgaan met de ontwikkeling van hun cultuuronderwijs. De komende periode wordt er ingezet op het verduurzamen van de kwaliteit van cultuuronderwijs op de scholen, van nascholingen voor leerkrachten, ontwikkelen van leerlijnen tot de samenwerking met een kunstenaar of culturele instelling. 

Compenta bouwt de komende jaaren ook aan de samenwerking met de pabo's in Drenthe, zodat studenten in hun opleiding meer cultuuronderwijs krijgen. Op die manier wordt een muziek-, dans- of theaterles steeds meer een vanzelfsprekendheid in de basisschool.
De afgelopen periode vonden steeds meer cultureel ondernemers en scholen elkaar in samenwerkingen en werden er verschillende cultuurprojecten ontwikkeld. In de komende periode zal nog meer met lokale culturele ondernemers worden samengewerkt. De vraag van de school is hierbij het uitgangspunt. Door de uitbreiding naar het voortgezet onderwijs en de kinderopvang krijgen lokale cultureel ondernemers meer opdrachten. Het budget voor productontwikkeling heeft Stichting Compenta al verhoogd.

--> Website Compenta