Cursusprogramma ZZP Impuls

Stichting Compenta en K&C hebben voor zzp'ers in Drenthe en Groningen een impulsregeling ontwikkeld. Op basis van gesprekken met zzp'ers en met alle noordelijke kunstencentra bleek er veel behoefte te zijn aan scholing op het gebied van online cultuuronderwijs. 

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op zzp'ers, die niet alleen financieel hard geraakt zijn, maar ook het minst gebruik konden maken van steunmaatregelen. We hebben geïnventariseerd waar behoefte aan is en daaruit bleek duidelijk: deskundigheid en budget.

De impulsregeling komt hierin tegemoet want deze wordt ingezet voor de uitvoering van een cursusprogramma in oktober/november 2021 én voor een uitvoeringsbudget per zzp'er. Zie voor de cursussen de volgende pagina. 

  • ZZP impuls cursusprogramma
  • ZZP impuls cursusprogramma